Marketing 1.0 tot 1.4

Marketing 1.0 tot 4.0, een strategische reisgids naar de toekomst

Marketing is de afgelopen 50 jaar een van de meest innoverende dicsiplines in het bedrijfsleven. Deze permanente aanpassing van marketing concepten door verschillende tijdperken houdt het vak levendig en spannend. Van 1.0 naar 2.0 naar 3.0 en 4.0? Wat betekent dat voor de marketeer.

Marketing 1.0 (product management)

Marketing werd in de jaren tussen 1950 en 1960 gezien als een belangrijke functie ter ondersteuning van de productie , samen met financiën en human resources . De belangrijkste taak van marketing was om de vraag naar producten te stimuleren. McCarthy’s 4 P’s verklaarde product management in die dagen: het ontwikkelen van een product , bepalen van de prijs, de promotie en vervolgens de distributie.

Marketing 2.0 (customer management)

Toen de Amerikaanse en de westerse economie in de jaren na 1970 werd getroffen door de olie crisis veranderde het marketing denken. Genereren van de vraag in deze turbulente en onzekere tijden was moeilijk en vereiste meer dan alleen de vier P’s. Marketeers besefte dat om effectief vraag te genereren de focus naar de klant in plaats van naar het product moest gaan. De term klantwaarde werd geboren.

De klant management discipline , met inbegrip van strategieën zoals segmentatie, targeting en positionering werd geïntroduceerd. De invoering van het strategisch marketing model markeerde de geboorte van de moderne marketing . Marketing evolueerde van een puur tactische naar een meer strategisch niveau .

Marketing 3.0 (brand management en emotional branding)

Om vraag te genereren was het in de jaren na 1990 niet langer genoeg om de geest van de klant richten met de klassieke positionering model. Brand management (positioneren van merken) vind zijn intrede. Het was noodzakelijk om het hart van de klant te raken. Marketing richt zich nu meer op menselijke emoties. Merkwaarde is niet alleen een vaag gevoel van aantrekkelijkheid, het is een van de meest belangrijke onderscheidende factoren voor een consument om een keuze te maken tussen het grote aanbod van producten en diensten. Naast tastbare elementen (product, prijs, verpakking) zijn ook immateriële elementen van belang (ondermeer ervaringen met het merk). Het ontwikkelen van een goede relatie met doelgroepen is essentieel voor brand management. Emotional branding verwijst naar het bouwen van merken die direct appelleren aan een consument emotionele toestand, behoeften en aspiraties. Emotional branding is succesvol als het leidt tot een emotionele reactie in de consument, een verlangen naar het merk (of product) die niet volledig kan worden gerationaliseerd. De doelgroep ervaart een sterke en blijvende gehechtheid vergelijkbaar met een gevoel van binding, gezelschap of liefde.

Relationship marketing (relatie marketing), marketing 4.0?

Relatiemarketing is gericht op retentie en klanttevredenheid, in plaats van een dominante focus op verkooptransacties. Relatie marketing verschilt van andere vormen van marketing omdat het erkent dat de lange termijn waarde van klantrelaties belangrijker is dan opdringerige reclame en verkoop promotionele berichten.

Verandert Social media het marketing landschap?

Met de groei van internet, mobiele platformen en sociale communicatie kanalen, zal relatiemarketing blijven evolueren. Dit zorgt voor meer interactie tussen leverancier en klant. Social media past daardoor perfect binnen het vakgebied van relatie marketing. Potentiële klanten zijn inmiddels ook goed geïnformeerd en niet langer alleen de ontvanger van boodschappen. Relatiemarketing strekt zich uit tot inbound marketing inspanningen, (combinatie van zoekmachine optimalisatie en strategische inhoud), PR, social media en applicatie ontwikkeling. Dit betekent het beheren van en koesteren van klantrelaties die verder gaat dan eenvoudige demografische en klantenservice gegevens.

De uitdaging van InterimMarketing

Goed luisteren naar uw klant, ons inlevingsvermogen naar de focus doelgroep en creatief zijn in de ontwikkeling van onderscheidend vermogen. Een heldere en relevante communicatie van een inspirerende propositie. Actuele “insights” van de potentiële kopers, die maximaal aansluit op de behoefte van uw klant, die uniek is en uw merk versterken.