Strategische uitdagingen NL 

Uit een grootschalig onderzoek van Berenschot gehouden in 2014 onder een groot aantal CEO’s van Nederlandse ondernemingen zijn de volgende conclusies te trekken m.b.t. de strategische uitdagingen (% van de CEO’s die item cruciaal vinden). Wat houdt ondernemend Nederland bezig? Welke strategische keuzes worden er in de boardroom gemaakt? Wat zijn de verwachtingen. Allemaal vragen waar dit Berenschot Strategy Trends onderzoek antwoord op geeft.

Welke strategische richting kiezen Nederlandse ondernemers, hoe willen zij zich onderscheiden van de concurrent en op welke manier gaan zij de omzet verhogen? Het vergroten van de afzet- markt en het realiseren van omzetgroei staan bovenaan de strategische agenda. De vraag is of in de drang naar groei en vernieuwing de huidige klant wel voldoende aandacht krijgt. Ondanks positieve vooruitzichten blijven marges onder druk staan. Om de winstgevendheid te vergroten wordt enerzijds gekeken naar het productportfolio en meer winstgevende klantsegmenten. Er wordt veelal gekozen voor een strategie waarin de klantrelatie centraal staat, onderscheiden gebeurt vooral op kwaliteit en innovatie en de omzet wordt verhoogd middels het aanboren van nieuwe marktsegmenten.

Uitdagingen 

1    Behouden en vergroten van de afzet markt (51% respondenten)

2    Omzetverhoging en groei (41%)

3    Klantloyaliteit (31%)

4    Imago en reputatie (28%)

Voorkeurstrategie in branches

1    Customer intimacy (44- 80%)  m.u.v. industrie branche; product leadership (62%)

Omzet verhogende strategieën

1    Marktontwikkeling met bestaande producten (36%)

2    MA bij concurrent weghalen (24%)

3    Reorganisatie verkoopapparaat (20%)

4    Nieuwe afzetkanalen (17%)

Personeels issues

1    Leiderschap (35%)

2    Vergroten flexibele schil (26%)

3    Kwaliteits mgt (26%)

4     Werving en selectie (22%)

Uitdagingen strategie proces

1    Strategie realisatie in praktijk (45%)

2    Toekomstverkenning (43%)

3    Omgevingsanalyse (22%)

4    Strategische keuzes maken en bijsturen (20%)

Social

1    Klant centraal

2    Content marketing

3    Authenticiteit

4    Big data

5    Storytelling