B2B marketing

Het grootste verschil tussen consumenten marketing, B2C marketing en business marketing, B2B marketing is dat industriële producten worden geleverd aan organisaties in plaats van aan consumenten. Bij industriële goederen is er sprake van een afgeleide vraag, organisaties gebruiken het om mee te produceren of om door te verkopen. De vraag naar de goederen is afhankelijk van de uiteindelijke vraag naar de consumentenproducten waarin het wordt verwerkt. In de B2B marketing zijn markten kleiner, maar orderwaardes doorgaans hoger dan in de B2C markt.

Voor meer inzicht over de inhoud van een strategisch marketingplan en een operationeel marketingplan zie Strategisch marketingplan of Marketingplan voorbeeld

Decision Making Unit (DMU)

Afnemers in de business to business marketing verschillen sterk in koopgedrag. Inkopers zijn technisch vaak beter onderlegd en zijn zich meer bewust van de inkoop in vergelijking tot consumenten. Impulsaankopen komen zelden voor. Een duurzame relatie tussen de verkopende en de aankopende partij is essentieel. Vaak heb je ook te maken met een Decision Making Unit (DMU), waarbij aan de zijde van de kopende partij er meerdere mensen betrokken zijn. Bij B2B ligt veelal de nadruk op rationele eigenschappen van producten en diensten. Overigens speelt emotie zeker een rol in beslissingstrajecten; ook in de B2B marketing doen mensen immers zaken met mensen.

B2B marketing en leadgeneratie

Ook bij B2B marketing gaat het om het genereren van leads en realiseren van up-selling bij huidige klanten. De middelenmix wijkt niet veel af van de business-to-consumer marketing. De nadruk ligt op bewijsvoering en structurele marktbewerking. We zien steeds vaker de inzet van Linked in om leads te genereren of salesgesprekken voor te bereiden. In de ontwikkeling van CRM systemen wordt de integratie van Social Media b2b steeds meer meegenomen. Zie Social media marketing

b2b content marketing wordt steeds meer gezien als dé leadgeneratiemethode van nu en de toekomst. Hiermee kunnen we bestaande leadgeneratiemethodieken uitstekend aanvullen. Zie Content marketing

 

InterimMarketing ondersteunt uw B2B marketing bij het definiëren van een heldere propositie, het kiezen van een effectieve off line strategie of on line strategie, het vervaardigen van een businessplan en marketing plannen en de uitrol naar geschikte middelen. Wij hanteren geen standaard business plan model maar hanteren maatwerkoplossingen. Met als doel meer resultaat te halen uit uw marketing inspanningen: meer klanten en meer omzet. Zie Marketing strategie

Zie ook Blog Marketing 1.0 tot 1.4

“Zet de juiste acties uit voor beter rendement”