Business development

In welke richting moet een organisatie zich ontwikkelen? Waar liggen kansen en hoe maakt u van kansen concrete commerciële concepten? Dit zijn vragen waarin  Business Development concrete aanknopingspunten biedt. Business development is het geheel van samenhangende organisatieactiviteiten binnen business procesmanagement gericht op het realiseren van nieuwe zakelijke kansen

Groeistrategieën

Om succesvol te zijn moet je een strategische planning en de volgende zaken helder hebben:

  1. wat willen en kunnen we bereiken
  2. wat zijn de mogelijkheden in de markt
  3. welke weg slaan we in om het doel te bereiken

5 strategische denkwijzen kun je volgen:

  1. Ansoff: externe omgeving, interne zwakten en sterkten Groei is te plannen
  2. Porter: concurrentie centraal Positionering door marktanalyse (outside-in perspectief)
  3. Hamel & Prahalad: ontwikkelen unieke vaardigheden Creatie van kernvaardigheden
  4. Treacy & Wiersma: als Hamel & Prahalad. Kies een waardepositie en bouw deze uit
  5. Kim & Mauborgne: radicale innovatie, blauwe en rode oceanen.

Verbeteren commerciële proces

Business development houdt zich bezig met het kritisch observeren van alle klant gerelateerde activiteiten met als doel verbeteringen aan te brengen in het commerciële proces, nieuwe proposities uit te werken, nieuwe doelgroepen te achterhalen en kansen te onderzoeken. Het toepassen van de juiste stappen op het gebied van marketing innovatie, proces, personele organisatie, competenties en technologie draagt bij aan new business. Zie ook Propositie ontwikkeling

InterimMarketing heeft jarenlange ervaring en kennis op het gebied van b2b marketing, business development en consultatief selling.U krijgt inzicht in de wijze waarop u aan de slag kunt met business development en productontwikkeling in uw organisatie. Wij bieden u strategisch advies dat past bij uw huidige organisatie en het rendement duurzaam vergroot.