Marketing communicatie

In een tijdsgewricht waarin de communicatiemiddelen en dus ook de communicatiemogelijkheden snel toenemen is het zaak om toch goed op te vallen. Niet met grof geschut communiceren maar boodschappen communiceren die de ontvanger waard vindt om te ontvangen én te onthouden. Het gaat om het nauwkeurig benoemen van de inhoud van de boodschap, de wijze van formuleren van de boodschap, de tone of voice van de boodschap, de keuze van de drager(-s) van de boodschap, het tijdstip waarop de boodschap wordt verzonden en de frequentie van de boodschap. Daarnaast moet u rekening houden met het aantal keren dat iemand met een boodschap in aanraking komt alvorens tot de gewenste actie wordt overgegaan.

Marketing communicatie is een strategische issue

Marketingcommunicatie is bij uitstek een strategisch issue. Het doel is bekend: informeren, confronteren, adviseren, enthousiasmeren, laten accepteren en tot slot activeren. Activeren om iets te accepteren, ergens kennis van te nemen, iets te bekijken of iets te kopen. Zie Branding marketing Marketing & communicatiebeleid is deels te baseren op harde feiten cq onderzoek. Deels op eigen ervaring, deels op visie en deels op verwachting. De verhouding tussen feiten, ervaring, visie en verwachting varieert van product tot product, van dienst tot dienst en van markt tot markt. Zie Propositie ontwikkeling

InterimMarketing marketing en communicatie bureau is geen reclamebureau maar weet hoe feiten geïnterpreteerd kunnen/ moeten worden. We weten hoe we een visie, markten en doelgroepen kritisch moeten analyseren om het best passende marketing communicatie strategie te formuleren voor onze opdrachtgevers. En we hebben jaren reclame, (marketing)communicatieplannen, markt- en verkoopervaring die meeweegt in onze keuzes. Kortom:  marketing & communicatie advies dat de opdrachtgever brengt tot het punt van succes.

 Zie ook; Waarom is een merk zo belangrijk 

Zie ook; Uw merk sterker positioneren in de markt