Attitude

 

 

 

 

 

 

 

Als management consultant en interim manager begrijpen wij onze positie ten opzichte van u als opdrachtgever en gaan als zodanig om met uw organisatie, uw medewerkers en met de klanten en relaties van uw organisatie. Onze interim managers communiceren transparant en direct waarbij wij ons te allen tijde bewust zijn van en rekening houden met eventuele interne en externe gevoeligheden c.q. krachtenvelden.

Vanaf het begin van onze opdracht zullen we uw medewerkers gerust stellen zodat zij onze externe ondersteuning niet als bedreigend ervaren. Onze tijdelijke aanwezigheid zorgt er juist voor om hen, cq de organisatie, te helpen beter te presteren. Wij zijn persoonlijke betrokken en combineren dat met professionele objectiviteit. Dat zorgt dat wij verantwoordelijk met uw belang omgaan.

Integer en betrouwbaar

Wij handelen in uw opdracht en zullen vooraf nooit bewust zonder overleg onwenselijke besluiten nemen of activiteiten ontwikkelen die buiten de scope van de opdracht vallen. InterimMarketing is gepassioneerd en straalt een positieve attitude uit. Wij zijn een betrouwbaar, integer en onbevooroordeeld adviesbureau en interim management bureau. Wij gaan voor de lange termijn relatie met klanten, of een opdracht nu een korte of een lange doorlooptijd heeft.