Marketing als management tool

De verbindende factor tussen alle bedrijfsdisciplines

Marketing is een van de meest essentiële managementtools voor een onderneming. Het stelt immers de klant centraal en betrekt alle medewerkers, direct of indirect, bij het naar tevredenheid vervullen van werkzaamheden voor klanten. Marketing dwingt tot nadenken over wat klanten van u willen, hoe u als onderneming succesvol inhoud kunt geven aan klantbehoeften en klantwaarden. Succesvolle marketing leidt tot een optimale samenwerking tussen u en uw klanten maar ook tot klanttevredenheid en tot medewerkerstevredenheid. Marketing verbindt bedrijfsdisciplines als human resource management, research and development, productie en sales en smeedt ze tot één krachtig geheel van marketingstrategie én strategische planning.

Out of the box denken

In een snel veranderende wereld is maar de vraag of bestaande oplossingen passen bij toekomstige uitdagingen. Marketing dwingt om van buiten naar binnen te denken. Durf het ‘out of the box’ denken tot standaard te verheffen. Creëer een setting waarin disciplines als productontwikkeling, productie, HRM, finance en marketing management daadwerkelijk samenwerken en een keten vormen. Denk na over welke markten – op welke wijze – door sales management bewerkt moeten worden. Benoem uw uitdagingen en de daaruit voortvloeiende marketing activiteiten. Betrek medewerkers zodat ze deel uitmaken van de koers naar de toekomst.

 Marketing als inspiratiebron voor strategie

Marketing dwingt ondernemingen om tot de kern van hun ‘zijn’ door te dringen. Marketing inspireert, daagt uit en zorgt voor focus op de essentie van het bestaan van een onderneming. Pas daarna volgen de stappen die de toekomst vorm en inhoud geven: de strategie. Het draait om de keuzes die gemaakt worden. Een combinatie die in elk bedrijf onontbeerlijk is, is die tussen marketing en finance. Finance beschikt binnen haar automatisering vaak over een ongebruikte schat aan gegevens (BI: Business Intelligence). Deze gegevens die marketing kunnen helpen keuzes te onderbouwen en de voortgang van activiteiten te meten. Strategic planning in optima forma.

Doe de ‘goede dingen’ in plaats van de ‘dingen goed’

Management moet de talenten van haar medewerkers faciliteren én blijvend activeren. Medewerkers de ruimte geven om uitdagingen aan te gaan. Hen coachen om te groeien. Waarom medewerkers om hun kennis en kunde in dienst nemen om ze vervolgens met handen en voeten aan regels te binden? Gaat het om de interne processen of om klantgerichtheid? Efficiencyverhoging wordt vaak beschouwd als dé manier om de resultaten van een onderneming omhoog te verbeteren. Echter, efficiency gaat over verhoudingen, zoals bijvoorbeeld die tussen ingezette middelen en behaalde resultaten. Oftewel: zet men te weinig en/of verkeerde middelen in, dan zal men onvoldoende resultaten behalen. Zet men juist té veel middelen in dan wordt wellicht geld verspild. Focus daarom op effectiviteit . Effectiviteit geeft de mate aan waarin doelstellingen, voortvloeiend uit de marketingstrategie, worden gerealiseerd. Dat je als onderneming je doelstellingen bereikt (effectiviteit) is in eerste instantie veel belangrijker dan de efficiency die daarmee wordt behaald.

 Activeer ieders talenten

Marketing gedreven ondernemingen beschouwen medewerkers als hun grootste asset en bieden hen graag passende uitdagingen. Management zet via haar marketing- strategie en strategische planning de koers uit en focust zich vervolgens vooral op het scheppen van relevante voorwaarden. De overstap van stuurman naar coach. Interen communicatie is daarbij cruciaal. Geef medewerkers gelegenheid om zich een nieuwe koers of nieuwe ideeën ‘eigen’ te maken en om met ‘eigen’ oplossingen te komen. Medewerkers blijken in de regel grote verantwoordelijkheid voor hun toekomst aan de dag te leggen.

 Vragen naar het ‘waarom’ leidt tot visie

Loop rond met de verwondering van een kind. Kinderen stoppen immers pas met het vragen naar het ‘waarom’ als zij voldoende duidelijkheid hebben. Vraag u af wat ontwikkelingen als e-commerce, internetmarketing, apps, on line shopping voor eisen aan uw bedrijfsstrategie stellen. Vraag u af hoe prospects kennis met u willen maken. Ontwikkel als bedrijf dié visie en boodschap die bij uw doelgroep past en stem daar uw koers op af. Positieve respons in de vorm van goede financiële resultaten, onderscheidend vermogen, hoge klanttevredenheid en sterke concurrentiepositie vormen dan de ijkpunten voor uw verdere koers naar de toekomst.

De uitdaging van InterimMarketing

Goed luisteren naar uw klant, ons inlevingsvermogen naar de doelgroep en creatief zijn in de ontwikkeling van onderscheidend vermogen. Een heldere en relevante communicatie van een inspirerende propositie. Actuele “insights” van de potentiële kopers, die maximaal aansluit op de behoefte van uw doelgroep, die uniek is en uw merk versterken.