Blogs

Strategisch-, operationeel- of online marketingplan

Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen de diverse marketingplannen.

Strategisch marketingplan

Operationeel marketingplan

Online marketingplan

Hoe goed is jouw website

Wie of wat bepaalt of je website goed is? Hij moet als eerste jouw doelgroep aanspreken. Maar ook jouw doelstellingen helpen realiseren. Hoe meet ik dat nu precies?

Lees meer

Je merk sterk positioneren

Welke klanten kiezen uw merk? Waarom kiezen ze uw merk? Waarom zouden potentiële klanten juist uw merk moeten kiezen? Een aantal vragen dat aan de basis staat van commercieel succes.

Lees meer

Merkonderzoek in b2b

N.a.v. een kwantitatief onderzoek en diepte interviews onder 380 inkopers zijn de volgende conclusies te trekken over het effect van merken in b2b.

Lees meer

12 tips voor e- mail marketing

Content marketing zorgt voor communicatie tussen organisatie en doelgroep en verstevigt de relatie met klanten. Doe je voordeel met 12 praktische tips voor het succesvol benaderen van je relaties met e-mail marketing. Lees meer

Marketing 1.0 tot 4.0, strategische toekomst reisgids 

Marketing is de afgelopen 50 jaar een van de meest innoverende dicsiplines in het bedrijfsleven. Deze permanente aanpassing van marketing concepten door verschillende tijdperken houdt het vak levendig en spannend. Van 1.0 naar 2.0 naar 3.0 en 4.0? Wat betekent dat voor de marketeer. Lees meer

Marketing als management tool

Marketing is een van de meest essentiële managementtools voor een onderneming. Het stelt immers de klant centraal en betrekt alle medewerkers, direct of indirect, bij het naar tevredenheid vervullen van werkzaamheden voor klanten. Marketing dwingt tot nadenken over wat klanten van u willen, hoe u als onderneming succesvol inhoud kunt geven aan klantbehoeften en klantwaarden. Succesvolle marketing leidt tot een optimale samenwerking tussen u en uw klanten maar ook tot klanttevredenheid en tot medewerkerstevredenheid. Marketing verbindt bedrijfsdisciplines als human resource management, research and development, productie en sales en smeedt ze tot één krachtig geheel van marketingstrategie én strategische planning. Lees meer

Checklist propositie ontwikkeling 

Lees meer

Hoe bepaal je een juiste positionering

Positioneren is antwoord geven op de soms onuitgesproken vraag wie de organisatie is en wat ze aan te bieden heeft. Een goede positionering heeft als randvoorwaarde dat het product en/ of dienst onderscheidend, relevant én geloofwaardig is. Een goede positionering is helder en doordacht. Lees meer

Waarom is een merk zo belangrijk

Een merk is een teken, symbool of uiterlijke verschijning waardoor een product of dienst zich onderscheidt van concurrerende producten of diensten. Vaak uitgevoerd in een naam en/ of een logo. Een logo is een uitvloeisel van de merkpersoonlijkheid. Een merk heeft verschillende functies. Het zorgt vooral voor erkenning, herkenning en onderscheidend vermogen voor afnemers. Lees meer

Online scorecard 3.0 – samenvatting Bisschop – Smits (2014)

De Online Scorecard 3.0 is afgeleid van de Balanced Score Card (BSC) van Kaplan en Norton. Hierbij worden online doelstellingen gedefinieerd en resultaten volledig inzichtelijk gemaakt. Voor website optimalisatie, rendement op internetinvesteringen te vergroten en doelstellingen te realiseren. De kern van de BSC is het vertalen van de missie naar concrete realistische doelen en biedt de mogelijkheid om alle bedrijfsaspecten te meten. Lees meer