Business coaching

 

 

 

 

 

 

 

 

Business coaching

Wij focussen ons op het helpen realiseren van gestelde doelen. Dat kunnen zowel persoonlijke- als groepsdoelen zijn. Veranderende omstandigheden in bedrijven / organisaties / markten nopen soms tot herbezinning. Anders kijken, anders luisteren en anders denken. Mensen helpen om los te komen van wat was en nieuwsgierig worden van wat voor je ligt. Interim Marketing heeft veel ervaring met deze vorm van professionele begeleiding. De personal coach of business coach functioneert als gelijkwaardige partner van de coachee ondersteunt hem of haar bij het behalen van zelfgekozen doelen. Het kan gaan om de zakelijke en professionele ontwikkeling van uzelf of van uw medewerkers. Personal coaching van InterimMarketing is inspirerend, grensverleggend én vertrouwd. Geeft rust én richting. Creëert heldere doelstellingen en geeft u de tools om succesvol doelstellingen te (blijven) realiseren.

Onze 4 coachingsvormen

InterimMarketing coaching trajecten worden uitgevoerd aan de hand een gestructureerd en concreet ontwikkelplan op basis van het T-GROW model. T-GROW staat voor: Topic, Goal, Reality, Options en Will (Wrap-up). Oftewel: onderwerp, doelstelling, realiteit, opties én acties voor de volgende bijeenkomst. Opbouwend vanaf de eerste sessie. Samen met u bepalen wij graag welke vorm het beste aansluit uw situatie.