Campagne management

De introductie van een nieuw product of dienst is een proces waarin een organisatie veel tijd en geld heeft gestoken. De introductie en de reclamecampagne moet in één keer goed zijn. Second best is geen optie. InterimMarketing ondersteunt opdrachtgevers die juist in de voorbereiding en/of uitvoering extra denk én doe kracht kunnen gebruiken. Met campagne management inventariseren we uw behoefte, de middelen en zeker zo belangrijk, de nog ontbrekende details. We maken een gestructureerd plan van aanpak vervat in een heldere planning. De soms onvermijdbare hectiek maken we beheersbaar.

Managen van deadlines

Met campagne management managen we de tijd en alle deadlines van A tot Z. Doordat wij opdrachtgevers ontzorgen kunnen zij zich focussen op inhoudelijke product- of dienstdetails. Deadlines zijn deadlines die we respecteren en altijd halen. Campagne management is niets anders dan het plannen, voorbereiden, uitvoeren, volgen en analyseren van marketing campagnes. Campagne management gaat dus om het samenbrengen van mensen, procedures, systemen en databases in een proces om succesvolle marketing campagnes op te zetten en uit te voeren. InterimMarketing zorgt hierbij voor de optimale startsnelheid en maximale landing van uw product of dienst.

Main Time frames

Voor het plannen van campagnes maken wij gebruik van een zelf ontwikkelde methode, een “Main time frame”. Hierin worden activiteiten benoemd met deadlines, verantwoordelijken en kosten. Deze worden frequent bijgewerkt zodat er altijd een actueel overzicht is van de status van een project.

InterimMarketing heeft ervaring met introducties. Wij brengen rust en zekerheid bij een productintroductie, vinden het leuk om uw medewerkers mee te laten kijken. Om te laten zien dat we het goed doen en hóe we het doen. Kennisoverdracht hoort bij het laten groeien van onze opdrachtgevers.