Change management

Voor veel bedrijven en organisaties verandert hun wereld in hoog tempo. Internet en marketing social media zijn niet meer weg te denken, de wereld wordt digitaler. Klantwaarde, nieuwe klantwensen en klantcontacten, nieuwe producten en diensten, nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe technologie en… fusies, overnames en outsourcing. De wereld is continu in beweging en dat is maar goed ook. Weet u nog: stilstaan is achteruitgaan. Dat vergt aanpassing en ‘continuous improvement’ van mens en organisatie. Change management dus. Juist in een wereld met markten die in beweging zijn, is het essentieel dat een organisatie en haar medewerkers het juiste doen én blijven doen. Zodat zij aansluiten bij nieuwe vragen qua producten én diensten. Gebaseerd op de juiste informatie en geleverd op het juiste moment, met de gewenste kwaliteit – resultaatgericht – tegen acceptabele kosten. De kernboodschap: Change into the new reality.

InterimMarketing hanteert bewezen management / change modellen en -methodes die uw organisatie richting én ondersteuning bieden in verander- en verbetertrajecten zoals: Kaizen, Prince2, Lean Six Sigma. Afhankelijk van urgentie en organisatiecontext worden management of change modellen gekozen dat u de richting wijst naar de best bij uw bedrijf passende toekomst.

Veranderen is mensenwerk

Verandering is niet altijd even makkelijk voor iedereen. Veranderen gaat feitelijk om verbeteren. Het aanscherpen van kennis en kunde om prestaties te leveren die beter zijn dan wat de organisatie voorheen deed. Het gaat om het winnen van de wedstrijd. Om in een organisatie tot organisatieverandering / -verbetering te komen, is kennis van de mindset van alle deelnemers een randvoorwaarde. Wat zijn hun persoonlijkheden, drijfveren, talenten maar ook ‘waar ziet men tegenop’? Immers: veranderen (ver + anderen) is voor velen eng of bedreigend. Contact met de organisatie en haar mensen is voor InterimMarketing essentieel als startpunt. Vanuit contact én vertrouwen gaan we veranderen/verbeteren, snel of iets langzamer. Afhankelijk van de urgentie en rekening houdend met de snelheid die de organisatie aan kan.

De InterimMarketing change management consultant maakt heldere afspraken t.a.v. doel en methodiek en bemenst haar team met de ervaren specialisten. Wij zorgen dat alle betrokkenen zijn uitgerust met de juiste kennis en vaardigheden. Ons interim management zorgt voor een veilige omgeving voor eenieder in het proces zodat optimaal feedback geven en ontvangen wordt. Succesvol veranderen is de goede dingen afspreken en vooral de dingen goed afspreken.