Concurrentie analyse

De meeste ondernemers weten alles van hun product en van hun business. Ze investeren veel tijd en geld om een goed product tegen acceptabele prijzen in de markt aan te bieden. De wereld om ons heen is echter steeds grilliger. Markten zijn in beweging, aanbieders verdwijnen en nieuwe bieden zich aan. Lifecycles worden korter en innovatie is noodzakelijk om in beeld te blijven bij afnemers. Wat gebeurt er in de wereld om ons heen en hoe kun je daar als ondernemer het beste op reageren. Dat zijn de vraagstukken die bij concurrentie analyse moeten worden beantwoord.

Kansen en bedreigingen bepalen

Bij concurrentie analyse wordt de externe omgeving van een onderneming in kaart gebracht. Het uitvoeren van een concurrentie analyse stelt een onderneming in staat in te spelen op de kansen en bedreigingen die de markt met zich meebrengt. Binnen de concurrentie analyse wordt naar individuele concurrenten gekeken. Hierbij is het belangrijk om concurrentievoordelen te identificeren en eigen zwaktes te voorkomen of te verhelpen. Veel informatie is te vinden op internet of via branche data van banken of branche organisaties.

Stappenplan

  • Beschrijving eigen product aanbod

  • Identificatie concurrentie (directe en indirecte)

  • Keuze meest belangrijke concurrenten

  • Beschrijving portfolio concurrenten, doelgroepen en prijzen

  • Bepalen doelstellingen, strategie en inzet marcom middelen van concurrenten

  • Bepalen van de ranking van de concurrenten o.b.v. meest belangrijke factoren

  • Bepalen van meest succesvolle factoren in de branche

  • Trend analyse en toekomstverwachting concurrentie en branche

 

InterimMarketing ondersteunt u bij het opzetten en uitvoeren van een gedegen concurrentie analyse. Door goed naar uw concurrenten te kijken, ziet u hoe u zich van hen kunt onderscheiden. Gezien de grilligheid van markten en aanbieders is concurrentie analyse een niet meer weg te denken onderdeel geworden van het huidig ondernemen.