Marketing strategie

Bij het opzetten een marketing strategie kan het gaan om het herpositioneren van producten en/of diensten of om het introduceren van nieuwe producten en/of diensten. In de marketing strategie dienen de antwoorden vervat te zijn op vragen als: “wat is de gekozen doelmarkt , de positionering in de markt(-en), de waarde propositie, de wijze waarop u uw product of dienst levert, de marktsegmentatie, hoe ziet de DMU er uit, de introductiewijze, de prijsstelling, de distributie. Cruciaal is helder te maken welke waarde u aan welke klant levert.

Strategische marketingplanning en klantwaarde

Binnen het strategische marketingplanning proces identificeren wij uw propositie en definiëren we hoe u superieure en onderscheidende klantwaarde kunt leveren. Klantwaarde definiëren we als het voordeel dat de klant in zijn of haar ogen ontvangt en de daaraan verbonden kosten. Het doel is het opbouwen van een duurzaam en verdedigbaar concurrentievoordeel vervat in een strategisch marketing plan. InterimMarketing kiest voor waarde creatie voor haar opdrachtgevers.

Centrale vragen bij een strategisch marketingplan:

  • welke posities moet uw organisatie innemen

  • op welke doelmarkten

  • met welke marketing middelen

  • op welke tijdstippen (op de lange termijn)?

Offline of online strategie

Binnen een marketing strategie wordt onderscheid gemaakt tussen online strategie (ondermeer internet) en offline strategie. Een integrale of multi- channel aanpak is veelal de meest effectieve oplossing. Dat betekent dat diversie media gecombineerd worden ingezet om de beoogde doelstellingen te realiseren. Mogelijke uitvoeringen van strategische marketing richtingen zijn direct marketing, guerilla marketing, viral marketing en content marketing.

Strategische uitdagingen uit onderzoek CEO’s

Berenschot heeft in 2014 een onderzoek gedaan rondom strategie vorming bij een groot aantal CEO’s in Nederland. Lees hier de belangrijkste conclusies uit het rapport

InterimMarketing ondersteunt u in het marketing planning proces en webmarketing proces. Via marktanalyses en strategie ontwikkeling naar propositieontwikkeling en positionering tot en met de uitrol naar concrete marketingplannen en marketing communicatie.

Zie ook Blog: Marketing als management tool