Personal branding

Personal branding is er op gericht om iemands persoonlijkheid op een unieke en aansprekende manier in beeld te brengen zodat de persoon in kwestie positief gepercipieerd wordt door zijn / haar omgeving. Het gaat om het positioneren van iemands positieve, sterke punten, het uitbouwen, versterken van diens kennis, kunde én van diens vaardigheden. Personal branding is het bewust bouwen aan het versterken van de authentieke kwaliteiten die iemand bezit. Wanneer kennis, kunde, vaardigheden én gedrag authentiek zijn en door anderen als positief ervaren worden, is er spraken van personal branding. Personal geeft de mogelijkheden op een unieke, aansprekende manier in beeld te komen.

InterimMarketing kijkt fris naar haar relaties. Wij zien wat u niet ziet. Wij zien ook wat toegevoegd kan worden, wat u sterker, boeiender maakt.

Internal branding

Internal branding is het gebruik maken van het merk om medewerkers te richten op de doelen van de organisatie. Het gaat daarbij om vier fasen: het verklaren, het laden, het beleven en het verankeren van het merk in systemen en processen. Internal branding is niet alleen voorbehouden aan grote sterke wereldwijd opererende merken. De beste slagroombollen bakker De Groot van Den Bosch is tot in de wijde omtrek bekend. Reeds tientallen jaren staat er ’s ochtends een rij mensen die Bossche bollen komen kopen om op hun werk te trakteren. Alle medewerkers zijn doordesemd van de naam en faam van hun bedrijf. De internal branding is inmiddels een erfenis die steeds opnieuw wordt doorgegeven.

InterimMarketing helpt u internal branding actueel te krijgen en actueel te houden. Het draagt bij aan de waarde creatie van uw bedrijf.