Wat doen we

InterimMarketing is een ervaren professioneel communicatie adviesbureau dat actief is in de driehoek Marketing, Communicatie en Sales voor zowel business 2 business marketing als business 2 consumer marketing. Een adviesbureau voor marketing communicatie strategie, online marketing, change management of sales. Samen met u bepalen we de beste bij u passende samenwerking en doel van onze marketing en communicatie dienstverlening. Uitgangspunt is dat uw organisatie blijvend beter gaat presteren met ons interim advies. We do things Differently.

Opdrachten worden soms door één marketing adviseur uitgevoerd, maar vaak in teamverband. Dat biedt voor de klant meer direct inzetbare competenties, visies en ervaringen. Afhankelijk van de noodzakelijke interim management competentie op een specifiek moment zal een interim marketeer worden ingeschakeld, waardoor kosten beheersbaar blijven en tegelijkertijd het optimale resultaat voor uw organisatie bereikt. Deze inzet wordt bepaald door de fase van het project en de benodigde competenties op dat moment.

No nonsence marketing adviesbureau

Interim marketing consultants nemen alleen opdrachten aan waarbij het resultaat de verwachting van de klant overtreffen. Op basis van meer dan 10 jaar ervaring in de b2b marketing kunnen wij heel goed inschatten waar onze toegevoegde waarde ligt in een opdracht. Levert de potentiele opdracht geen match met onze expertise op, dan ook geen acceptatie opdracht.

Interim manager is actueel geschoold

Een aantal consultants zijn tevens als docent verbonden aan de Deeltijd Academie Avans Hogeschool. In deze hoedanigheid is er een permanente actualiteit met betrekking tot de marketing & communicatie kennis. Tevens geven de door studenten vervaardigde afstudeerscripties actueel kennisinzicht in een grote verscheidenheid aan organisaties en branches.

“Marketing is no rocket science, but science it still is”

IM zorgt voor blijvende verbetering

Binnen ons bureau werken wij samen aan opdrachten. Kennis én ervaring delen. Samen méér zien én horen. Zo werken wij ook samen met opdrachtgevers. Wij delen kennis met u en uw medewerkers. Zo dragen wij bij aan blijvende groei en versterken én verbeteren wij uw organisatie. Kernwoorden: teamwork, motiverend en inspirerend, betrokken en daadkrachtig plus kernachtig communiceren. Zo ontstaan nieuwe inzichten, kennis en kunde en daadkracht. Het gaat immers niet om het veranderen (ver + anderen) maar om verbeteren.

“Marketing, je zult er maar gek van zijn,…..wij zijn het”