Klantgericht

 

 

 

 

 

 

 

Klantloyaliteit is niet langer een vaststaand gegeven. Klanten gaan zonder enig schuldgevoel shoppen bij uw concurrenten als zij denken een betere propositie te kunnen krijgen. Redenen kunnen zijn: ontevredenheid over een eerdere levering, een lagere prijs, een snellere aanbieding of betere leveringsvoorwaarden, meer gemak. Of erger nog: u maakt als leverancier geen indruk meer. InterimMarketing kent de noodzaak én het nut van afnemer gericht opereren en het optimaliseren van relatiebeheer. Kennis die wij graag inbedden in uw organisatie. Wij doen dat motiverend en inspirerend opdat uw medewerkers enthousiast én betrokken raken.

Klantwaarde

Heeft u uw klanten vanuit het klantservice of klantgericht perspectief wel eens (door)gevraagd wat zij nu echt van uw bedrijf, product, dienstverlening, service en medewerkers vinden? Wat is uw klantwaarde in hun ogen? Waarom kiezen klanten voor u en wat hebben zij in de toekomst nodig? Wat is de achterliggende reden dat offertes geen opdracht worden? Hoe zijn de uitkomsten vertaald naar het marketing planning proces proces en naar uw personele organisatie? In de praktijk blijkt dat bij veel organisaties de focus eerder op interne zaken dan op de klant ligt.

Concurrent ligt op de loer

Wanneer de resultaten van uw commerciële organisatie beneden niveau zijn, is de kans groot dat het klantbewustzijn onder uw management en medewerkers onvoldoende aanwezig is. Uw klant zou dus zo maar eens kunnen beslissen de volgende keer naar uw concurrent over te stappen, simpelweg omdat deze in zijn ogen klantgerichter opereert.

InterimMarketing heeft een scherp oog voor klantgerichtheid vanuit een brede visie. Wij kunnen uw organisatie op weg helpen naar een betere customer experience, een hogere klanttevredenheid en klantretentie.