Management (Interim)

Managen is een ‘on going proces’. De intensiteit en benodigde capaciteit kan door omstandigheden variëren. Denk aan zaken als: snel veranderende marktomstandigheden die om een zeer snelle koersaanpassing vragen, benodigde tijdelijk kennis die intern niet voorhanden is, of het vertrek of tijdelijk uitval van MT leden. In dergelijke gevallen is het noodzakelijk om snel de benodigde kennis en kunde door middel van interim management (of andere interim functies) bij te schakelen.

Inlevingsvermogen

InterimMarketing heeft zeer veel ervaring met interim afdelings management of algemeen management opdrachten. Wij worden enerzijds ingeschakeld vanwege onze kennis van vraagstukken op het gebied van marketing, strategie, verkoopondersteuning en communicatie. Anderzijds worden wij ingeschakeld omdat wij ons zeer snel inleven én inwerken in de organisatie van de opdrachtgever. Wij krijgen de zaken die gedaan moeten worden voor elkaar. De reeds aanwezige medewerkers ervaren ons niet als bedreiging maar als welkome aanvulling. Tijdelijke collega’s die werken met het besef dat de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk ingevuld moeten worden. Wij staan voor resultaat dat beklijft.