Visie

 

 

 

 

 

 

 

Een goede visie geeft concreet het toekomstscenario van een organisatie weer. Je geeft een helder antwoord op de vraag: ‘hoe zien we onszelf in de wereld van morgen? In de visie verduidelijkt een organisatie het toekomstbeeld dat zij voor zichzelf heeft in relatie tot haar omgeving. De visie geeft inzicht en richting. Wanneer markten, aanbieders, afnemers én dus het toekomstperspectief in beweging zijn, dien je derhalve ook je visie opnieuw tegen het licht te houden. Een herijking die essentieel is voor een juiste strategie ontwikkeling en het marketing planning proces. Een nieuwe strategische visie vereist reactiesnelheid. Een ervaren extern marketing bureau kan u hierbij uitstekend van dienst zijn. Vreemde ogen kijken anders en zien meer.

De visie van InterimMarketing

Om succesvol te zijn, te worden of te blijven is alertheid op externe kansen en bedreigingen een vereiste. Veranderingen gaan zo snel dat lange termijn strategieën niet meer werkbaar zijn. Snel schakelen eist een groot aanpassingsvermogen van organisaties. Expertises en competenties inzetten die je op het juiste moment, wellicht alleen tijdelijk, nodig hebt. InterimMarketing kan specifieke kennis en vaardigheden aanbieden zodat veranderingen sneller doorgevoerd worden. Soms tijdelijk en kortstondig of als overbruggingsperiode. Werknemers worden altijd direct betrokken bij de processen zodat ze de competenties eigen kunnen maken. Wij werken in teamverband en kunnen daardoor snel en effectief de juiste ondersteuning bieden.

Van visie naar propositie en positionering

Een visie is nodig om je onderscheidend vermogen, je waarde propositie en de juiste klantwaarde ten opzichte van de concurrentie te kunnen ontwikkelen. Propositieontwikkeling is tevens het uitgangspunt voor branding strategies, merkpositionering én marktstrategie. In het strategisch marketingplan vormen deze elementen de basis voor de marketing strategie, de marketingimplementatie en -communicatie waarbij de klant altijd centraal staat. Marketingcommunicatie kan niet zonder een heldere marketingstrategie.

De business consultants van InterimMarketing marketing hebben veel ervaring met het ontwikkelen van visies, proposities en positionering. Vanuit een breed spectrum van branche kennis, van techniek, automotive, bouw, zorg tot fast moving consumer goods. Wij ondersteunen u met marktanalyses en het maken van een ondernemingsplan of met het opstellen van een specifiek businessplan. Samengevat: strategische business planning op basis van maatwerk.

“If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always got” – Henry Ford